De viktigste punktene i dekkvedlikehold

billige dekk

Uansett om du har sommerdekk eller vinterdekk på bilen, bør de vedlikeholdes etter at du har kjøpt dem. Fordelen med å investere i bildekk av høy kvalitet gjør at de også varer lenger enn billige dekk og gir økt sikkerhet i form av grep og bremseavstand. De har også lavere rullemotstand enn billige dekk, og dette kan sees på EUs dekkmerke. Dette sparer penger på bensin når du kjører. Derfor er det verdt å investere i gode dekk med en gang.

Dekkvedlikehold er ekstremt viktig for sikkerheten til bilen din, og det kan også spare deg for mye penger. Så dette er to viktige insentiver for å sikre at du utfører riktig vedlikehold. Det enkleste å gjøre er å sjekke dekkene ved visuell inspeksjon. Her leter du etter synlige skader på dekkene. Du vil sjekke om sideveggene kan ha blitt skadet ved å kjøre på fortauskanten eller en hull. Hvis du merker problemer, bør du besøke et dekkverksted for å sjekke dekket. Du bør også sjekke at du har ventildeksler på dekkventilene.

Dekktrykket er lett å kontrollere når du er på bensinstasjonen og fyller på tanken. Det er veldig raskt å sjekke dekktrykket og fylle dekkene på nytt hvis du har lavt dekktrykk. Lavt dekktrykk fører til høyere dekkslitasje og høyere drivstofforbruk.

Mønsterdybde er viktig fordi det er det som avgjør om dekkene er utslitte. Hvis du går under 4 mm, begynner dekkens egenskaper å avta, slik at bremseavstand blir utvidet og risikoen for vannplaning øker. For å jevne ut forskjeller i mønsterdybde mellom dekkene foran og bak, bør du rotere dekkene når forskjellen når 2-3 mellom dekkene. Dette er lettest når du veksler mellom vinter- og sommerdekk.

Hvis du følger ovennevnte vedlikeholdspunkter, vil dekkene være trygge og vare lenger.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bør vedlikeholde dekkene dine for maksimal levetid, kan du gå til: https://vianor.no/